Giỏ hàng
  • Phạm vi12m góc 90 °
  • Loại bỏSúc vật
  • Khoảng cách thiết bị trung tâm70m
  • Loại trừSúc vật < 45 KG
  • Phạm viGóc quét 90°, xa 11m
Tác giả Gia Thành
-->