Giỏ hàng
 Giá bán: 3.100.000
 • Mở khóaMật mã, thẻ từ
 • Độ dày cửa35~50mm
 • Phụ kiện2 RFID Sticker
 • Nguồn9V x 1 (Sold Separately)
 • PinAA sized Alkaline Battery x 8
 • Kích thước 181(W)x92(H)x48(D)mm
 Giá bán: 2.000.000
 • Mở khóaMật mã
 • Độ dày cửa35~50mm
 • Phụ kiện2 RFID Sticker
 • Nguồn9V x 1 (Sold Separately)
 • PinAA sized Alkaline Battery x 4
 • Kích thước181(W)x92(H)x48(D)mm
 11.220.000  Giá bán: 10.220.000
 • Mở khóaVân tay, thẻ từ, mật mã, chìa cơ
 • Độ dày cửa12mm
 • Phụ kiện2 RFID Sticker
 • Nguồn9V x 1 (Sold Separately)
 • PinAA sized Alkaline Battery x 4
 • Kích thước 65(W)x165(H)x35(D)mm
 Giá bán: 5.500.000
 • Mở khóaMật mã, thẻ từ, chìa cơ
 • Độ dày cửa35~50mm
 • Phụ kiện2 Key / 2 RFID Epoxy / 2 RFID Sticker
 • Nguồn9V x 1 (Sold Separately)
 • PinAA sized Alkaline Battery x 8
 • Kích thước 85(W)x305(H)x30(D)mm
 4.800.000  Giá bán: 4.300.000
 • Độ dày cửa40~55mm
 • Phụ kiện2 Key / 2 RFID Epoxy / 2 RFID Sticker
 • Nguồn9V x 1 (Sold Separately)
 • PinAA sized Alkaline Battery x 8
 • Kích thước 181(W)x92(H)x48(D)mm
 • Mở khóaVân tay, mật mã
 7.500.000  Giá bán: 7.000.000
 • Độ dày cửa35~50mm
 • Phụ kiện2 Key / 2 RFID Epoxy / 2 RFID Sticker
 • Nguồn2 Key / 2 RFID Epoxy / 2 RFID Sticker
 • PinAA sized Alkaline Battery x 8
 • Kích thước 85(W)x305(H)x30(D)mm
 • Nguồn điện230V
 • Tải trọng20 kg x 2,2m /cánh
 • Tiêu chuẩn bảo vệIP 43
 49.500.000  Giá bán: 43.900.000
 • Điện áp230V AC
 • Công suất200W
 • Tải trọng 800 kg
 • Tiêu chuẩnIP 67
 • Công nghệKhông chổi than
 • Nguồn điện 230V AC
 • Công suất 200W
 • Tải trọng800 kg
 • Tiêu chuẩn bảo vệIP 67
 • Nguồn điện 230V AC
 • Công suất520W
 • Tải trọng1800kg/cánh
 • Tốc độ mở9,5m/phút
 • Tiêu chuẩn bảo vệIP 43
 • Nguồn điện 230V AC
 • Công suất420W
 • Tải trọng tối đa1200kg/cánh
 • Tốc độ mở 9,5m/phút
 • Tiêu chuẩn bảo vệIP 43
Tác giả Gia Thành
-->