Giỏ hàng
 11.220.000  Giá bán: 10.220.000
 • Mở khóaVân tay, thẻ từ, mật mã, chìa cơ
 • Độ dày cửa12mm
 • Phụ kiện2 RFID Sticker
 • Nguồn9V x 1 (Sold Separately)
 • PinAA sized Alkaline Battery x 4
 • Kích thước 65(W)x165(H)x35(D)mm
 Giá bán: 5.500.000
 • Mở khóaMật mã, thẻ từ, chìa cơ
 • Độ dày cửa35~50mm
 • Phụ kiện2 Key / 2 RFID Epoxy / 2 RFID Sticker
 • Nguồn9V x 1 (Sold Separately)
 • PinAA sized Alkaline Battery x 8
 • Kích thước 85(W)x305(H)x30(D)mm
 4.800.000  Giá bán: 4.300.000
 • Độ dày cửa40~55mm
 • Phụ kiện2 Key / 2 RFID Epoxy / 2 RFID Sticker
 • Nguồn9V x 1 (Sold Separately)
 • PinAA sized Alkaline Battery x 8
 • Kích thước 181(W)x92(H)x48(D)mm
 • Mở khóaVân tay, mật mã
 7.500.000  Giá bán: 7.000.000
 • Độ dày cửa35~50mm
 • Phụ kiện2 Key / 2 RFID Epoxy / 2 RFID Sticker
 • Nguồn2 Key / 2 RFID Epoxy / 2 RFID Sticker
 • PinAA sized Alkaline Battery x 8
 • Kích thước 85(W)x305(H)x30(D)mm
Tác giả Gia Thành
-->