Giỏ hàng
 Giá bán: 2.600.000
 • Nguồn220V
 • Công suất100W
 • Tải trọng30kg
 • Tốc độ112r/m
 Giá bán: 3.500.000
 • Công suất65W
 • Tốc độ12cm/s
 • Tải trọng55kg
 Giá bán: 2.400.000
 • Nguồn100-240V
 • Công suất48W
 • Tải trọng60kg
 • Tích hợpsmarthome
 Giá bán: 2.200.000
 • Nguồn220-240V
 • Công suất80W
 • Tải trọng70kg
 • Tích hợpsmarthome
 Giá bán: 2.400.000
 • Nguồn220V
 • Công suất80W
 • Tải trọng 60kg
 • Tích hợp smarthome
 Giá bán: 5.800.000
 • Nguồn220V
 • công suất35W
 • tải trọng35kg
 • Tốc độ15cm/s
 • Tích hợpSmarthome
 Giá bán: 6.000.000
 • Công suất50W
 • Tải trọng55Kg
 • Tốc độ 90r/min
 • Tích hợpsmarthome
Tác giả Gia Thành
-->